Shadow

အရိပ္(Shadow)ဆိုုတာေတာ့ ရိုုးရိုုးေလးေတြးၾကည့္ရင္ အလင္းရွိလိုု႔ အရိပ္ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အလင္းႏွင့္ အရိပ္ၾကားမွာ အရိပ္ရွင္၊ မူရင္းရွိပါတယ္။ သိုု႔ေပမဲ့ အရိပ္ကိုု ေဖာ္ျပရာမွာ မေသခ်ာ၊ မပီသရင္ ဟာသျဖစ္ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။

ဓါတ္ပံုုဆရာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပန္းခ်ီဆရာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဒီဇိုုင္နာပဲျဖစ္ျဖစ္ မိမိဖန္တီးတဲ့အရာတစ္ခုုကိုု ၾကြတတ္လာဖိုု႔အတြက္ဆိုု အရိပ္ဖန္တီၤးရပါတယ္။ အရိပ္ဖန္တီးတာ ႏိုုင္တယ္ဆိုုရင္ ပံုုရုုပိလံုုးတတ္လာၿပီး အရိပ္ဖန္တီးတာ မပီသရင္ ပံုုပါ ပ်က္တတ္ပါတယ္။

ဆက္ေရးပါမည္။

Perspective

ခုေနာက္ပိုင္း လူေတြေျပာေနေနတဲ့ 3D ဆိုတာ Perspective ကို ေျပာတာပါ။ 3D  ဆိုတာကေတာ့ 3 Dimension ျဖစ္ၿပီး (၃)ေထာင့္ျမင္ႏိုင္တဲ့သေဘာတရားကို ဆိုလိုပါတယ္။ သို႔ေသာ္ 3D ျဖစ္လာဖို႔ Perspective အေျခခံမသိရင္ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ ပန္းခ်ီဆရာေတြကသိၾကေပမဲ့ Designer ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မသိၾကပါဘူး။ Perspective ကို ပံုဆြဲတဲ့ေနရာမွာ အထူးလိုအပ္ၿပီး အထူးအျဖင့္ အင္ဂ်င္နီယာေတြအတြက္ေတာ္ေတာ္လိုအပ္ပါတယ္။ ေခတ္ရဲ႕အေနအထားအရ Perspective ကို Software အကူအညီႏွင့္ လုပ္ၾကပါတယ္။ 3D Max, Maya ဆိုတဲ့ Software  ေတြက အထူးေကာင္းမြန္ေပမဲ့ တတ္တဲ့လူနဲေနပါတယ္။
အင္ဂ်င္နီယာေတြကေတာ့ power point ကိုအသံုးျပဳၿပီး Drawing ဆြဲၾကေပမဲ့ သူတို႔ Drawing က မ်ားေသာအားျဖင့္ Drawing Out ေနၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ Perspective ကို နားမလည္လို႔ပါပဲ။

1 Point Perspective
One point perspective ဆိုတာကေတာ့ အရိုးရွင္းဆံုးေျပာရရင္ မ်ဥ္းေၾကာင္းတစေ္ၾကာင္းကို ဆံုမွတ္တစ္ေနရာထားၿပီီး ျပိဳင္ဆြဲၾကည့္ျခင္းျဖစ္တယ္။ Perspective ဆိုနဲ့ေနရာမွာ အေရးၾကီးတဲ့တစ္ခ်က္က သင့္မ်က္လံုးရွိတဲ့ ေနရာ (Level) ျဖစ္တယ္။ သင့္အရပ္ ၅ေပ ၅လက္မဆိုလ ွ်င္ သင့္မ်က္လံုးရဲဲ႕ Level က ၅ေပေလာက္မွာရွိမွာပါ။ သင္ထိုင္ေနရင္ေတာ့ သင့္မ်က္လံုးက ေျမၾကီးမွ ၃ေပ၀န္းက်င္ေပါ့။ အဲဒါကို Eye level လို႔ေခၚပါတယ္။ 1 Point  perspective မွာေတာ့ သင့္မ်က္လံုး eye level တည့္တည့္ ဘယ္ညာ၊ အေပၚေအာက္ ကိုဗဟိုျပဳၿပီး မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ားဖ်ာထြက္လာတဲ့ အရာေပၚမွ Art work တည္ေဆာက္ရပါတယ္။
ျမင္ရတဲ့အေနထားကေတာ့ သင့္မ်က္လံုး Eye Level အထက္က အရာ၀ထၳဳေတြရဲ႕ေအာက္ပိုင္း မ်က္ႏွာျပင္၊ Eye level ေအာက္က အရာ၀ထၳဳေတြရဲ႕ အထက္ပိုင္းမ်က္ႏွာျပင္ကို ျမင္ရပါမည္။
ဒါေၾကာင့္ ေရွ႕၊ ႏွင့္အထက္၊ သို႔မဟုတ္ ေရွ႕ႏွင့္ ေအာက္မ်က္ႏွာျပင္ကို ျမင္ရပါတယ္။


ဒီ  1point perspective ႏွင့္ Artwork အမ်ားႀကီးတည္ေဆာက္လို႔ရပါတယ္။ အထက္ကျပထားတဲ့  ပန္းခ်ီဆရာ Leonardo Da Vinci  ရဲ႕  The last Supper ပန္းခ်ီကားဟာ 1point perspective ႏွင့္ ဆြဲထားတယ္လို႔ ဆရာေတြဆီက မွတ္သားဖူးပါတယ္။

2 Point Perspective
2Point perspective ဆိုတာ  Eye level မ်ဥ္းေပၚက Point (၂)ခု၊ ဆံုမွတ္(၂)ခုမွ မ််ဥ္းျပိဳင္
ထိုးလိုက္ျခင္းပါ။ ဒီ စနစ္က အသံုးအမ်ားဆံုးျဖစ္တာေၾကာင့္ ေသခ်ာေလး ေလ့လာသင့္ပါတယ္။
ထံုးစံအတိုင္း Eve level ကို အရင္ခ်ၾကည့္ရပါမည္။ ထိုမွ တဆင့္ အမွတ္ (၂)ခုခ်ၿပီး မ်ဥ္းေၾကာင္းဆြဲၾကည့္ကာ ကိုဆြဲမည့္ ထိုင္ခံု၊ စားပြဲေတြကို စီလိုက္ရမွာပါ။

Perspective ရဲ႕သေဘာတရားကေတာ့ သံုးေပ အျမင့္ရွိတဲ့ ခံုတစ္ခုဆိုရင္ အျပင္ဘက္မွာ(၃)ေပအျမင့္ရွိေပမယ့္ ဆြဲတဲ့အခါ အေနာက္လက္ေထာင့္ႏွစ္ခုက Point တစ္ခုဆီကို ဦးတည္ၿပီး ရိႈးသြားပါတယ္။ ဒီသေဘာတရားကို ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္ရမွာပါ။
အထက္ကပံုျပထားသလိုပဲ တံုးတစ္ခုေရးဆြဲတဲ့အခါ သံုးေပအျမင့္ အတိုင္း အေနာက္ကိုပို႔လိုက္ေတာ့ ဒီပံုဟာ… အေနာက္က ပိုျမင့္သလုိခံစားရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က Engineer Drawing သမားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွားၾကတဲ့ အမွားတစ္ခုလဲျဖစ္ပါတယ္။3 Point Perspective

ဒီဟာက Point (၃)ကေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေဆာက္အအံု၊ ေက်ာက္တိုင္ စသည္ျဖင့္ Super ျဖစ္တဲ့ အျမင္ေတြကို ျပခ်င္တဲ့အခါ သံုးရပါတယ္။ Bird View.. ေကာင္းကင္ယံမွ အျမင္၊ လူျမင္ေနက် အျမင္ မဟုတ္ေသာ ရသမ်ုိဳးကို ရေစပါတယ္။

Eye level မွ Point (2)ခု၊ Eye Level ျပင္ပမွ point 1 ခု ထိုးလိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္။

Edit Translucent

ဒီဇိုင္နာတေယာက္ရဲ႕ အဓိကျပသနာကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ Art work Material ေတြရဲ႕ ျပသနာပါ။ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ Artwork Object ကေတာ့

  • Transparent(အလင္းျပန္တဲ့အရာ၀တၳဳ)၊
  • Translucent (အလင္းျပန္ၿပီး ေဖာက္ျမင္ရတဲ့ အရာ၀တၳဳ) ေတြႏွင့္ေတြ႕ရင္ အထူးသတိထားရပါတယ္။ ေအာက္က ျပထားတဲ့ပံုုေတြဟာ သင့္ဓာတ္ပံုုဆရာက အေကာင္းဆံုုးလက္စြမ္းျပ ရိုုက္ထားတဲ့ပံုုဆိုုပါစိုု႔။ ဒီလိုုပံုုေတြကိုု ဓါတ္ပံုုရိုုက္ရင္ ေနာက္ခံ အျဖဴႏွင့္ ရိုုက္တာ အသင့္ေတာ္ဆံုုးဆိုုတာ သင့္ဓါတ္ပံုုဆရာကိုု မေျပာျပရင္ ျပသနာၾကီးမားႏိုုင္ပါတယ္။

ဒီလိုုပံုုေတြကိုု ကိုုင္ရၿပီဆိုုရင္ Background မွာ အၾကီးအက်ယ္ ျပသနာတက္ႏိုုင္ပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုုေတာ့သူဟာ ထိုုးေဖာက္ျမင္ရတဲ့ အရာ၀တၳဳမိုု႔ အေနာက္မွာ ရွိတဲ့ အရာ၊ အေရာက္မွအစ ျမင္ရမွာပါ။ ေအာက္ကပံုုအတိုုင္းသာဆိုုရင္ ဖန္သားျပင္ထဲ ငါးရွိတာႏွင့္မတူပဲ ေၾကြထည္ ေပၚက ငါးပံုုလိုု႔ ထင္ရႏိုုင္မွာပါ။

အဲဒါေၾကာင့္ သူ႕ကိုု ေဖာက္ျမင္ရတဲ့ အရာျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုုပ္ရမွာပါ။ အဓိကသိရမွာက
ေဖာက္ျမင္ရတဲ့အရာဆုုိတာ သိထားဖိုု႕ပါ။

ဒီ Artwork ဟာ Illustrator ကိုအသံုးျပဳထားၿပီး ေနာက္က Background ဟာ jpeg file ျဖစ္ပါတယ္။

About Color

Design ႏွင့္ပတ္သက္လို႔ လူတိုင္းမရွိမျဖစ္ သိရန္လိုအပ္ေသာအရာသည္ အေရာင္အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ Graphic သင္တန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ဒီဇိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင္ေပးေသာ သင္တန္းမရွိပါ။ တက္မည့္သူလည္းမရွိေသာေၾကာင့္ သင္တန္းမဖြင့္ၾကျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ သင္တန္းတက္သူတိုင္းက အေရးႀကီးမွန္းလည္းမသိ၊ မိဘေတြကလဲမသိ၊ ေက်ာင္းမွာလဲ မသင္ခဲ့။ Graphic သင္တန္းၿပီးလို႔ အလုပ္၀င္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျပသနာတက္လာၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဒီေနရာေလးတြင္ သိသေလာက္မွတ္သေလာက္ေလး Sharing လုပ္သြားပါမည္။

RGB Colors 

RGB Color  ဆိုတာကေတာ့ အရိုးရွင္းဆံုးေျပာရရင္ TV Monitor, Computer,  Phone ႏွင့္ Web Broswer စတဲ့အရာေတြအတြက္ အသံုးျပဳထားတဲ့အေရာင္ေတြပါ။ ဒီ(၃)ေရာင္အားျဖင့္
ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ အေရာင္ေတြကိုရရွိပါတယ္။
ပန္းခ်ီသေဘာတရားအရ အေရာင္ရဲ႕ ဇစ္ျမစ္ Original Color(or) Natural Color ျဖစ္တဲ့
Red, Yellow, Blue ဆိုတဲ့ သေဘာတရားႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္ေနပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဒီဇိုင္နာတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ အေရာင္ေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ အသံုးျပဳမည့္ေနရာေပၚမူတည္ၿပီး File ကို စဖြင့္ကတည္းက ေရြးရမွာပါ။

CMYK Colors

CMYK ဆိုတာက Printing/Offset ေတြမွာ သံုးတဲ့အေရာင္ပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့ Offset
ေပၚမွာ ရိုက္ရေတာ့မည္ဆိုရင္ Film (၄)ခ်က္ႏွင့္ရိုက္ရပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့

C- Cyan လို႔ေခၚတဲ့ အျပာ(မိုးျပာ)ေရာင္ျဖစ္တယ္။

M- Magenta ကေတာ့ ပန္းေရာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔တန္ဖိုးကေတာ့ Red ပါ။
အဲတာေၾကာင့္ Red လို႔လဲ ေခၚလို႔မရ၊ Pink လို႔လဲ ေခၚမရတာေၾကာင့္ Magenta လို႔ေခၚရပါ
တယ္။

Y- Yellow ကေတာ့ အ၀ါေရာင္စစ္စစ္ျဖစ္တယ္။
K – Black. ဒီေနရာမွာ Black ကို ဘာေၾကာင့္ K လို႕ ေခၚသလဲ။ သူကေတာ့ အနက္ပါ။
Offset မွာ Film ကေန Plate ကို ေျပာင္းတဲ့အခါ အဓိက Key က.. အနက္  Plate ပါ။
သူ့ကို ၾကည့္ၿပီး ခ်ိန္ရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ K- Key လို႔ေခၚပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သေဘာေပါက္ရမွာက အနက္ဆိုတာ အေရာင္မဟုတ္ပါဘူး။ CMY လို႔ေခၚတဲ့ တစ္ျခားအေရာင္ေတြကို အဓိက ပံ့ပိုးေပးတဲ့ အရာျဖစ္ေနလို႔ပါ။

3 Naturel (Primary) Colors

အထက္ပါအေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့ Technology သေဘာတရားအရ ထြက္လာတဲ့ အေရာင္ရဲ႕ဇစ္ျမစ္ေတြျဖစ္ၿပီး၊ အေရာင္ေတြရဲ႕  နဂိုမူလ အေရာင္ဟာ (၃)ေရာင္ရွိပါတယ္။
သူတို႔ကေတာ့ နီ၊ ၀ါ၊ ျပာျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီသေဘာတရားကို သေဘာေပါက္သြားပါမွ CMYK ပဲလာလာ၊ RGB ပဲလာလာ ဘယ္လို စပ္ရမလဲဆိုတာ သိမွာပါ။
အဲဒါမွ တဆင့္ ေနာက္ထပ္ဆင့္ပြားအေရာင္ေတြကိုေတြ႕ရမွာပါ။

Harmony Colors
Harmony ဆိုတဲ့ေနရာမွာ အဓိက အေရာင္ရဲ႕ အရင္းအျမစ္(၃) ခုမွ ခြဲထြက္လာတဲ့ အေရာင္ေတြကို စက္၀ိုင္းအတိိုင္း စီလိုက္ရင္ ပိုသေဘာေပါက္ပါလိမ့္မည္။ အေျခခံအားျဖင့္ အရင္းျမစ္ေရာင္ျဖစ္တဲ့ အနီႏွင့္အ၀ါ ၅၀%စီ ေရာသမေမႊလိုက္ရင္ လိေမၼ္ာ(Orange)ရပါတယ္။

အဲဒီ လိေမၼာ္ကို ဒုတိယအေရာင္ (secondary colors) လို႔ေခၚပါတယ္။ ထို႔အတူပဲ အနီႏွင့္
အျပာေရာရင္ မရမ္းေရာင္ (Purple) ရၿပီး၊ အ၀ါႏွင့္ အျပာစပ္ရင္ အစိမ္းရပါတယ္။

ထို့ေၾကာင့္ secondary colors ေတြကေတာ့ Orange, Green, Purple တို႔ျဖစ္တယ္။

ဒီသေဘာကိုမေပါက္ရင္ ဒီဇိုင္းလုပ္တဲ့ေနရာမွာ အေရာင္ႏွင့္ပတ္သက္ရင္
အျမဲ ျပသနာသက္မွာပါ။ၿပီးရင္ ဒီသေဘာတရားကို CMYK အေရာင္ႏွင့္ တြက္လို႔မရပါဘူး။

CMYK အေရာင္ရဲ႕ အရင္းျမစ္ အေရာင္ေတြကို အ၀ါ၊ ပန္းေရာင္၊ မိုးျပာေရာင္ႏွင့္
အနက္ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အစိမ္းေရာင္ရဖို႔ကို အ၀ါ ၁၀၀% +မိုးျပာ ၁၀၀%စပ္မွ
ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သဘာ၀အရာင္ အေျခခံသေဘာတရားႏွင့္ လြဲေနပါတယ္။

Contrast Colors
တစ္ခါတုန္းက လူတစ္ေယာက္ Signboard လုပ္ခ်င္လို႔ဆိုၿပီးလာပါတယ္။ ဒါေမမဲ့ သံုးရမည့္ အေရာင္ကေတာ့ ေဗဒင္ဆရာညႊန္လိုက္လို႔ဆိုၿပီး အစိမ္းေရာင္ေနာက္ခံ၊ အနွီေရာင္စာလံုးျဖစ္ရမည္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒီလိုႏွင့္ ဘယ္လိုမွ ရွင္းလို႔မရေတာ့ သူ႔အၾကိဳက္ လုပ္လိုက္ရေပမဲ့ ေနာက္တစ္ပတ္ေလာက္ၾကာေတာ့ သူ႔ဆိုင္းဘုတ္မေပၚလို႔ဆိုၿပီး ျပန္ေျပာင္းလိုက္ရပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ Color Contrast အေၾကာင္းကို ေျပာခ်င္တာပါ။ ဒီဇိုင္းလုပ္တဲ့ေနရာမွာ Color Contarst မလုပ္ရဘူးဆိုတဲ့ သီအိုရီ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိသလို၊ ဘယ္သူမွလဲ ျပသနာမရွာပါဘူး။
သို႔ေပမဲ့ ဘာ့ေၾကာင့္ မလွသလဲ၊ ဆိုတာေလးကေတာ့ အေျဖသိသင့္ပါတယ္။

ေအာက္ကျပထားသလိုပဲ အေရာင္ေတြကို စက္၀ိုင္းအတိုင္း (၁၂) ေရာင္ကို စီလိုက္ပါက၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုအေရာင္ေတြဟာ ဆန္႔က်င္ဘက္အေရာင္ေတြျဖစ္ၾကၿပီး၊ ေဘးတိုက္ႏွင့္ၾကည့္ရင္ Harmony အေရာင္ေတြလို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။
အေရာင္ေတြရဲ႕ အခၚအေ၀ၚကေတာ့ အမ်ိဳးမ်ဳိးရွိၾကေပမဲ့ ဒီေနရာမွာ ရိုးရိုးရွင္းရွင္းပဲ ေပးခ်င္တယ္။
ဒီအေရာင္(၁၂)ေရာင္ကို ေသခ်ာေလး သိသြားၿပီဆိုရင္ ဘယ္လိုေနရာမွာ ဘာႏွင့္လိုက္ဖက္တယ္ဆိုတာ သူ႔အလိုလိုသိပါလိမ့္မည္။